આ દીકરી દિવસ, અધિકારોને લગતા ભારતીય કાયદા અને દીકરીના જવાબદારીઓ વિશે જાણો.

હિંદુ કાયદો હિંદુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ, 1956 સુધી 2005 માં સુધારેલા, પુત્રો અને પુત્રીઓના સંપત્તિના અધિકારો અલગ હતા. જ્યારે પુત્રોએ તેમના પિતાની મિલકત પર સંપૂર્ણ અધિકાર મેળવ્યો, પુત્રીઓએ લગ્ન કર્યા ત્યાં સુધી જ આ અધિકારનો આનંદ માણ્યો. લગ્ન પછી, એક પુત્રી તેના પતિના પરિવારનો ભાગ બનવા ઇચ્છતી હતી.   હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર અધિનિયમ, 2005 માં પુત્રીઓ ‘અધિકારો 9/9/2005 ના Continue Reading

This Daughter’s Day, Know the Indian Laws Relating to Rights and Obligations of a Daughter.

Hindu Law Until the Hindu Succession Act, 1956, was amended in 2005, the property rights of sons and daughters were different. While sons had complete right over their father’s property, daughters enjoyed this right only until they got married. After marriage, a daughter was supposed to become part of her husband’s family. Daughters’ rights in Continue Reading

ZERO FIR

जीरो FIR क्या होती है? जीरो FIR से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है I जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है I अक्सर FIR दर्ज करते वक्त आगे की कार्यवाही को सरल बनाने हेतु इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि घटना स्थल से संबंधित पुलिस थाने में ही Continue Reading

લગ્ન નોંધણી કરાવવાની રીત

લગ્ન નોંધણી કરાવવાની એક્દમ સરળ રીત ભારતમાં લગ્નને એક પવિત્ર સંસ્કાર માનવામાં આવે છે આથી જ આપણા કાયદામા લગ્ન રજીસ્ટ્રેશનની બાબત સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી  છે. કોઇ પણ દંપતિ માટે લગ્ન રજીસ્ટ્રેશન એ અનિવાર્ય બાબત છે. ભણેલા હોય કે અભણ તેમને તેમની આ જવાબદારી નિભાવવી આવશ્યક છે. આજની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા રાજયમાં લગ્નોની ફરજિયાત નોંધણીની જોગવાઇઓનાં Continue Reading

WORKING ON NATIONAL HOLIDAY? KNOW ABOUT LAWS RULING PUBLIC HOLIDAYS.

What is the provision relating to declaration of national holidays in the country? National and Festival Holiday Act, which is applicable to all establishments in the country, irrespective of under which law it is formed it is mandatory to grant leave on following 3 days, i.e. 26th January (Republic Day), 15th August (Independence Day) and 2nd October (Gandhi Continue Reading

IMPORTANT JUDGEMENTS RELATING TO REVENUE LAWS LITIGATION PROCESS PERTAINING TO N.A. PERMISSION

Kachchh District Panchayat v. Nilesh Ramanbhai Patel 2011 LawSuit (Guj.) 774 Constitution of India – Art. 226 – Bombay Land Revenue Code, 1879 – S. 65 – Letter Patent Appeal – Ld. Single Judge passed order to appellant to convert land for non-agriculture use for respondent –whether justified – appeal – held, appellant had no Continue Reading

WhatsApp WhatsApp us